Expertiză

Urbanism și Imobiliare

Societatea noastră acordă asistență și reprezentare clienților persoane juridice şi fizice, dezvoltatori imobiliari, societăți de construcții, entități publice, antreprenori, contractori generali, subcontractori și furnizori, contractanți, dar și beneficiari, cu privire la proiecte imobiliare (clădiri de birouri, complexe rezidențiale, construcții industriale, retrocedări de imobile).  

Activitatea noastră include realizarea de analize de tip due-dilligence, negocierea, redactarea şi executarea contractelor de antrepriză, inclusiv contracte FIDIC, redactarea actelor necesare în vederea realizării tranzacției, opinii legale asupra strategiei si contractelor de achiziții, contracte civile de prestări servicii de inginerie, infrastructură, proiecte utilitare, contracte de achiziție publică, proiecte de construcții, exproprieri, din fazele inițiale până la finalizarea proiectelor.

De asemenea, acordăm asistență juridică și reprezentare cu privire la efectuarea formalităților de înregistrare, rectificare şi radiere din cartea funciară, precum și în căile de atac formulate în legătură cu efectuarea înregistrărilor în cartea funciară. 

Societatea noastră asigură asistență juridică și reprezentare în dispute referitoare la documentații de urbanism (plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu), dispute în legătură cu, dar fără a se limita la emiterea, efectele, anularea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție, precum și solicitarea de despăgubiri în legătură cu refuzul emiterii sau emiterea neconformă a acestora. 

Societatea noastră acordă asistență și reprezentare în litigii vizând toate aspectele  incidente în domeniul urbanismului și amenajării teritoriale, precum si pe parcursul folosinței terenurilor, în instanțele de drept comun, precum și în fața organismelor administrativ-jurisdicționale (DAB) și în arbitraje.  

Colaborăm cu experți și consultanți de specialitate în domeniul urbanistic, imobiliar și al construcțiilor pentru a oferi clienților noștri soluții integrate, complete și eficiente pentru derularea afacerilor acestora, dar și pentru soluționarea diferendelor în legătură cu aceste aspecte.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare acordate unui cunoscut investitor și dezvoltator imobiliar, persoană fizică, în litigii având ca obiect emiterea de certificate de urbanism cu privire la terenuri împotriva autorităților administrației publice locale
  • Asistență juridică și reprezentare acordate unui cunoscut investitor și dezvoltator imobiliar, persoană fizică, în litigii având ca obiect solicitarea de despăgubiri pentru lipsa de folosință a unor terenuri încadrate în mod eronat ca spații verzi împotriva autorităților administrației publice locale
  • Asistență juridică și reprezentare acordate unui cunoscut investitor și dezvoltator imobiliar, persoană fizică, într-un litigiu având ca obiect solicitarea autorității administrației publice locale de anulare a propriului act emis pentru restituirea unui teren preluat abuziv 
  • Asistență juridică și reprezentare acordate unor persoane fizice în proceduri de expropriere, precum și în litigii cu privire la exproprieri și despăgubiri generate de acestea    
  • Asistență juridică și reprezentare acordate unei unități administrativ teritoriale cu privire la rezilierea unui contract de finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu
(Visited 28 times, 1 visits today)
Close