Succes

CJUE s-a pronunțat în Cauza C-40/21 Agenția Națională de Integritate, în urma solicitării Chiuariu & Asociații. CJUE a stabilit că sancțiunile pentru incompatibilități și conflicte de interese trebuie să respecte principiul proporționalității. CJUE a statuat că instanțele naționale trebuie să analizeze legalitatea sancțiunilor aplicate, inclusiv proporționalitatea acestora. CJUE a stabilit că, atunci când fapta nu prezintă niciun element de gravitate, sancțiunile aplicate trebuie înlăturate de la aplicare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în Cauza C-40/21 Agenția Națională de Integritate, în urma unei cereri de trimitere preliminară formulate de Chiuariu & Asociații.

Problemele de drept ridicate de avocații Chiuariu & Asociații în fața Curții s-au referit, în esență, la conformitatea cu principiul proporționalității, precum și cu drepturi garantate de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi dreptul la o cale de atac efectivă, a sancțiunii interzicerii ocupării unei funcții publice pentru o perioadă de 3 ani, aplicată în baza art. 25 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

În primul rând, CJUE a stabilit că sancțiunile pentru incompatibilități și conflicte de interese care sunt aplicate în urma rapoartelor întocmite de ANI trebuie să respecte principiul proporționalității.

În al doilea rând, CJUE a statuat că instanțele naționale sesizate cu soluționarea contestațiilor persoanelor evaluate împotriva rapoartelor întocmite de ANI trebuie să analizeze legalitatea sancțiunilor aplicate, inclusiv proporționalitatea acestora.

În al treilea rând, CJUE a stabilit că, atunci când fapta nu prezintă niciun element de gravitate, sancțiunile aplicate trebuie înlăturate de la aplicare.

Hotărârea pronunțată de CJUE în Cauza C-40/21 Agenția Națională de Integritate va rămâne una de referință în jurisprudența unională și națională, este reprezentativă pentru înaltul standard al activității de reprezentare a Chiuariu & Asociații în fața instanțelor internaționale.

Hotărârea Curții poate fi consultată aici.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Close