Expertiză

Spălarea banilor

Domeniul de practică privind spălarea banilor a fost configurat în considerarea creșterii importanței fenomenului de spălare a banilor, precum și a obligațiilor legale introduse pentru entități, astfel încât să se evite ca entitățile și construcțiile juridice să fie folosite în scopul spălării banilor și al altor infracțiuni, fiind una dintre primele de acest gen în avocatura de afaceri din România.

Direcțiile principale de asistență și reprezentare în acest domeniu sunt:

  • Consultanță în scopul implementării practice la nivelul organizațiilor a obligațiilor prevăzute de legislația în materie, inclusiv recomandările și ghidurile emise de autoritățile și grupurile de lucru de la nivel internațional.
  • Consultanță specializată, activități de training, redactare de manuale, ghiduri, reglementări interne pentru organizarea activității de identificarea a beneficiarului real, precum și a verificarea identității acestuia, atât în cazul clienților persoane fizice, cât și a clienților persoane juridice, în urma parcurgerii unor pași instituiți la nivelul structurii de conformitate.
  • Consultanță specializată pentru realizarea și adaptarea programului de conformitate cu cerințele normative ale prevenirii spălării banilor.
  • Consultanță specializată în vederea implementării optime a măsurilor de cunoaștere a clientelei persoanelor fizice și juridice, a metodologiei de evaluare a riscului, a înrolării și a revizuirii clientelei, a încheierii relației de afaceri.
  • Consultanță specializată în procedura de cunoaștere a clientelei (screening), cu accent pe răspunsul la șase întrebări.
  • Consultanță în vederea identificării beneficiarului real în cazul fiduciilor și a altor construcții juridice similare.
  • Consultanță în scopul prevenirii tranzacțiilor suspecte, prin stabilirea segmentelor de tranzacții neuzuale, cu un viitor incert și necunoscut, cu îngrijorări generate de spațiul geografic ales de ordonatori, de jurisdicții cu risc ridicat de corupție ori de guvernare instabilă sau fiind cunoscute ca raiul banilor murdari, sau de persoane expuse  politic sau public, aflate în spatele circuitului financiar ce le deservește.
  • Consultanță privind folosirea frauduloasă a monedelor virtuale pentru a obține bani murdari.
  • Acomodarea clienților cu competențele și puterile de investigare ale entitățile administrative implicate în procesul de prevenire și combatere a spălării banilor.
  • Asistență și reprezentare în litigii internaționale ce pot privi aspecte infracționale privind spălarea banilor.
(Visited 5 times, 1 visits today)
Close