Expertiză

Incompatibilități

Chiuariu & Asociații este lider de piață incontestabil în materia reprezentării clienților în proceduri privind incidentele de integritate: incompatibilități, conflicte de interese și controlul averii (pentru ultimul domeniu, vezi și Confiscarea averilor).

Promovarea integrității în sectorul public a fost asumată începând cu anul 2003 ca o prioritate a societății românești, fiind o modalitate de prevenire a săvârșirii faptelor de corupție de către demnitari și funcționari publici. Instituirea incompatibilităților și conflictelor de interese, a sancțiunilor corelative, constituie restrângeri ale drepturilor și libertăților fundamentale.

Legislația în materie este disparată, cu prevederi în mai multe acte normative, afectată uneori chiar de paralelism normativ, modificată succesiv și necorelat, ceea ce a făcut necesară deseori intervenția CCR și ICCJ prin mecanismele specifice care generează interpretare obligatorie (decizii de neconstituționalitate, dezlegarea unor chestiuni de drept, recursuri in interesul legii). Drept urmare, legislația în materie este greu accesibilă categoriilor de persoane cărora li se adresează, fiind susceptibilă de a fi interpretată împotriva drepturilor fundamentale ale persoanelor evaluate, dând astfel naștere la abuzuri ale autorităților.

Experiența noastră vastă în materie ne plasează în poziția de a garanta că drepturile persoanelor evaluate vor fi respectate și că sancțiunile la care acestea se expun nu sunt nelegale sau disproporționate.

Echipa Chiuariu & Asociații are o bogată experiență în această materie, asigurând constant, din 2010, asistența și reprezentarea juridică în dosare ce au ca obiect contestații împotriva rapoartelor de evaluare emise de Agenția Națională de Integritate, obținând o rată de succes de peste 70%.

Experiența noastră în acest domeniu nu se limitează dosar la contestațiile în fața instanțelor de contencios administrativ, ci putem oferi asistență în chestiuni conexe atât anterioare (consultanță în vedere prevenirii oricăror incidente de integritate, reprezentare în procedura administrativă de evaluare în fața ANI, formulare de punct de vedere), cât și ulterioare (contestarea sancțiunii aplicate, înlăturarea interdicțiilor în materie electorală).

(Visited 13 times, 1 visits today)
Close