Expertiză

Acțiuni în daune

Chiuariu & Asociații este specializată în toate categoriile de acțiuni în daune:

 • Acțiuni civile pentru repararea prejudiciilor ce țin de imaginea, reputația și viața personale.
 • Acțiuni în daune pentru fapte de malpraxis.
 • Litigii între profesioniști privind neexecutarea obligațiilor contractuale, răspundere delictuală, asigurări.
 • Litigii administrative ce survin ca o consecință a anulării unor acte ilegale, inacțiune, executarea (inclusiv cea deficitară) sau neexecutarea contractelor administrative.
 • Acțiuni în daune pentru erori judiciare în proceduri penale, civile și administrative.

Experiență recentă

 • Am oferit asistență și reprezentare unei persoane de renume în acțiuni în repararea prejudiciilor cauzate de măsuri preventive care au fost luate în cursul unor proceduri penale finalizate cu o achitare definitivă.
 • Am asistat și reprezentat o societate română din domeniul transportului de persoane cu privire la prejudiciile suferite ca urmare refuzului nejustificat de emitere a unei autorizații de gospodărire a apelor.
 • O companie română din industria forestieră a beneficiat de asistența și reprezentarea noastră într-un dosar de reparare a prejudiciilor cauzate de rezilierea unui contract de finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.
 • Am oferit asistență și reprezentare unui investitor și dezvoltator imobiliar renumit într-o acțiune în daune cauzate de incapacitatea de folosință a unui teren clasificat în mod eronat de autorități ca fiind spațiu verde, împotriva respectivelor autorități.
 • Am asistat și reprezentat o persoană fizică într-un litigiu privind prejudicii cauzate de expropriere.
 • Am prestat servicii de asistență și reprezentare către mai multe întreprinderi din Republica Moldova cu privire la daune survenite din neexecutarea obligațiilor contractuale asumate de parteneri de afaceri.
(Visited 9 times, 1 visits today)
Close