Nitor in Adversum

Practice Areas

Company Info

If you have a project you would like to discuss, I'd love to hear from you.

Years of studying classical and modern artand performance art in New York City taught us the value of artwork that feels as good as it looks. We are always inspired by the world and people around us.

Litigii şi Arbitraj

Oferim consultanţă şi asistenţă în orice stadiu al unui litigiu comercial, pornind de la evaluarea posibilităţilor de soluţionare până la asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de arbitraj sau în faţa instanţelor civile şi comerciale.

Dreptul comercial

Asigurăm servicii complete de asistenţă pentru înfiinţarea şi administrarea societăţilor comerciale. Oferim asistenţă în elaborarea şi negocierea tuturor tipurilor de contracte comerciale, fuziuni & achiziţii, insolvenţă, managementul corporaţiilor, litigii, mediere şi arbitraj

Achiziţii publice şi Finanţări

Oferim consultanţă specializată în domeniul achiziţiilor publice, parteneriatelor public-private, concesiunilor şi proiectelor cu finanţare europeană, inclusiv evaluarea cadrului legal, obţinerea autorizaţiilor, elaborarea documentaţiei necesare, asistenţă în negocieri şi litigii.

Dreptul muncii şi al funcţiei publice

Oferim consultanţă privind cadrul legal în materie, acordăm asistenţă în litigiile de muncă, în elaborarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, integrarea forţei de muncă străine, inclusiv obţinerea permiselor şi avizelor necesare.

Dreptul penal

Oferim servicii juridice complete în materie penală, fiind specializaţi în domeniul criminalităţii economico-financiare. Experienţa profesională anterioară a avocaţilor noştri în sectorul public este transformată în expertiză de înalt nivel şi facilitează o abordare multidisciplinară a cazurilor.

Dreptul Uniunii Europene

Avocaţii noştri au o pregătire solidă în dreptul Uniunii Europene, în special normele privind funcţionarea pieţei interne, concurenţa, recunoaşterea reciprocă în materie civilă şi penală, pe care le invocăm ori de câte ori este necesar pentru protejarea intereselor clienţilor noştri.

Fuziuni şi Achiziţii

Oferim asistenţă juridică în toate etapele unei tranzacţii, pornind de la evaluarea societăţilor implicate, analiza modalităţii optime de structurare a tranzacţiei, întocmirea documentaţiei pre-contractuale, negocierea şi încheierea contractului.

Dreptul mediului înconjurător

Asistăm clienţii în evaluarea şi evitarea angajării răspunderii de mediu ce decurge din contaminări istorice şi activităţi în curs de desfăşurare: studii asupra reglementarilor comunitare şi naţionale; formularea de prevederi contractuale referitoare la probleme de mediu; reprezentarea sau asistarea în faţa autorităţilor de mediu şi instanţelor competente.

CEDO

Echipa noastră de avocaţi oferă servicii juridice privind formularea de cereri individuale în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului. Asistenţa juridică include studiul preliminar al cazului, redactarea cererii şi reprezentarea în fata Curţii. Bazîndu-se pe o cunoaştere aprofundată a drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a practicii Curţii, avocaţii noştri fac aplicarea acestora şi în toate procedurile desfăşurate în faţa autorităţilor române.

Dreptul asigurărilor

Societatea noastră oferă servicii juridice atât clienţilor operatori în domeniu, cât şi autorităţilor de supraveghere şi reglementare în domeniu. Serviciile noastre includ: consultanţă juridică în vederea constituirii şi autorizării societăţilor de asigurare-reasigurare; consultanţă şi asistenţă juridică privind interpretarea şi/sau aplicarea actelor normative comunitare cu implicaţii în domeniul asigurărilor; consultanţă şi asistenţă juridică pentru aplicarea reglementărilor contabile in domeniul asigurarilor ş.a.

Dreptul concurenţei

Echipa noastră de avocaţi oferă consultanţă şi asistă clienţii în legatură cu problematica concurenţei, incluzînd concentrări economice, abuzuri de poziţie dominantă, scheme de ajutor de stat precum şi privitor la investigatii asupra cartelurilor făcute de Consiliul Concurenţei. Ne ocupăm de asemenea şi cu numeroase probleme de autorizare, precum licenţe si distribuţie. Serviciile noastre includ reprezentare în procedurile derulate în faţa Consiliului Concurenţei, precum şi a celorlalte autorităţi competente.

Dreptul sportiv

Asigurăm asistenţă în faza negocierii şi a executării contractelor dintre sportivi și cluburi, precum și a celor de transmitere a drepturilor de imagine și consultanţă în privința aspectelor fiscale. De asemenea, avocații noștri asigură reprezentarea diferitelor părți implicate în litigii în fața comisiilor de soluționare de la nivel naţional şi în fața organismelor internaţionale, cum ar fi Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Close