Nitor in Adversum

Intellectual property

Chiuariu & Asociaţii – Consiliere în Proprietate Intelectuală oferă servicii de consultanţă în toate domeniile proprietăţii intelectuale. Societatea oferă atât consultanţă legală, cât şi tehnică, precum şi în ceea ce priveşte strategia de afaceri în domeniul proprietăţii intelectuale.
Cu o echipă alcatuită din avocaţi, având şi specializare tehnică, oferim fiecărui client într-un limbaj clar şi concis, cea mai bună soluţie în problematica brevetelor de invenţie, mărcilor sau desenelor industriale, cât şi în domeniul drepturilor de autor şi al numelor de domeniu.
Pentru a asigura o asistenţă de înaltă calitate în procedurile privind brevetul de invenţie, atât de natura administrativă, cât şi contencioasă, colaborăm cu cei mai buni specialişti în diverse domenii tehnice.

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI REPREZENTARE

Brevete naționale

 • Redactarea cererii de brevet de invenție și depunerea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);
 • Asistență și reprezentare în procedura administrativă de obținere a titlului de protecție;
 • Asistență și reprezentare în procedura de revocare a unui brevet de invenție acordat de OSIM

Cereri internaționale de brevet în conformitate cu tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

 • Redactarea cererii de brevet și depunerea acesteia la autoritatea competentă;
 • Asistență și reprezentare în procedura administrativă PCT.

Brevet European

 • Redactarea și depunerea unei cereri de brevet european;
 • Asistență și reprezentare în fața Oficiului European de Brevete, în procedura administrativă de obținere a unui brevet european sau de opoziție împotriva unui brevet european acordat;
 • Elaborarea strategiei de validare a brevetului în statele membre la Convenția Brevetului European.

Certificate Suplimentare de Protecție

 • Depunerea cererii la OSIM;
 • Asistență și reprezentare în procedura de obținere a unui CSP, pentru medicamente și produse de protecție a plantelor.

Cercetari documentare în materia brevetului de invenție

 • Diverse tipuri de cercetare de brevet în baze de date naționale și internaționale;
 • Cercetări de brevetabilitate;
 • Cercetări pentru stabilirea nulității brevetului de invenție și opinie legală;
 • Cercetări premergătoare lansării pe piață a unui produs farmaceutic din perspectiva drepturilor ce decurg din brevetul de invenție.

Gestionarea portofoliului de brevete de invenție

 • Dezvoltarea strategiilor de brevetare la nivel internațional;
 • Monitorizarea cererilor de brevet, a brevetelor acordate;
 • Monitorizarea și plata taxelor de menținere în vigoare.

Servicii de consultanță pentru companii farmaceutice

 • Asistență și reprezentare în probleme de proprietate industrială în cursul procedurii de obținere a autorizației de punere pe piață a medicamentelor.
 • Redactarea și depunerea cererii de model de utilitate;
 • Asistență și reprezentare în procedura administrativă de obținere a unui model de utilitate;
 • Redactarea și depunerea unei acțiuni în anularea unui model de utilitate înregistrat.
 • Alegerea sau crearea unei mărci conform nevoilor de marketing ale clientului;
 • Cercetări de disponibilitate marcă, depunerea unei cereri de înregistrare;
 • Asistență și reprezentare în procedura de înregistrare a unei mărci naționale în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci (OSIM);
 • Asistență și reprezentare în procedura de înregistrare a unei mărci naționale în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci din Republica Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Croaţia, Muntenegru, Polonia;
 • Asistență și reprezentare în procedura de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene în faţa Oficiului de Armonizare în Piaţa Internă (OHIM);
 • Asistență și reprezentare în procedura de înregistrare a unei mărci internaţionale în faţa Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (WIPO);
 • Servicii de monitorizare și opoziție la înregistrarea unor mărci identice sau similare la nivel naţional, internaţional sau UE;
 • Strategii de obținere a protecției la nivel internațional sau UE;
 • Gestionarea portofoliului de mărci;
 • Monitorizarea valabilităţii mărcilor și plata taxelor de reînnoire.
 • Înregistrarea numelor de domeniu;
 • Soluţionarea conflictelor apărute între numele de domeniu, numele comercial şi mărcile înregistrate prin metode alternative sau în instanță;
 • Cercetare documentară;
 • Redactarea și depunerea unei cereri de înregistrare a unui desen industrial;
 • Asistență și reprezentare în procedura de înregistrare a unui desen industrial național sau european;
 • Gestionarea portofoliului de desene industriale;
 • Monitorizarea și plata taxelor de reînnoire;
 • Servicii de monitorizare.
 • Consultanță și reprezentare în domeniul protejării și apărării drepturilor de autor.
 • Asistență în negocierea, redactarea și revizuirea contractelor de licență și cesiune a drepturilor de proprietate industrială.
 • Asistență și reprezentare în proceduri prelitigioase (redactarea și transmiterea notificărilor);
 • Evaluarea situațiilor în care se invocă încălcarea unui drept de proprietate industrială;
 • Asistență și reprezentare în instanță în litigiile de proprietate industrială (acțiuni în încălcare, acțiuni în contrafacere, acțiuni în anulare / decădere etc.);
 • Asistență și reprezentare în proceduri de mediere si arbitraj.
(Visited 36 times, 1 visits today)
Close