Attorneys-at-Law

Domenii de expertiză

 • Litigii şi Arbitraj

  Oferim consultanţă şi asistenţă în orice stadiu al unui litigiu comercial, pornind de la evaluarea posibilităţilor de soluţionare până la asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de arbitraj sau în faţa instanţelor civile şi comerciale.

 • Dreptul comercial

  Asigurăm servicii complete de asistenţă pentru înfiinţarea şi administrarea societăţilor comerciale. Oferim asistenţă în elaborarea şi negocierea tuturor tipurilor de contracte comerciale, fuziuni & achiziţii, insolvenţă, managementul corporaţiilor, litigii, mediere şi arbitraj.

 • Achiziţii publice şi Finanţări

  Oferim consultanţă specializată în domeniul achiziţiilor publice, parteneriatelor public-private, concesiunilor şi proiectelor cu finanţare europeană, inclusiv evaluarea cadrului legal, obţinerea autorizaţiilor, elaborarea documentaţiei necesare, asistenţă în negocieri şi litigii.

 • Dreptul muncii şi al funcţiei publice

  Oferim consultanţă privind cadrul legal în materie, acordăm asistenţă în litigiile de muncă, în elaborarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, integrarea forţei de muncă străine, inclusiv obţinerea permiselor şi avizelor necesare.

 • Dreptul penal

  Oferim servicii juridice complete în materie penală, fiind specializaţi în domeniul criminalităţii economico-financiare. Experienţa profesională anterioară a avocaţilor noştri în sectorul public este transformată în expertiză de înalt nivel şi facilitează o abordare multidisciplinară a cazurilor.

 • Dreptul Uniunii Europene

  Avocaţii noştri au o pregătire solidă în dreptul Uniunii Europene, în special normele privind funcţionarea pieţei interne, concurenţa, recunoaşterea reciprocă în materie civilă şi penală, pe care le invocăm ori de câte ori este necesar pentru protejarea intereselor clienţilor noştri.