Attorneys-at-Law

Tudor Chiuariu - Arbitraj Intern si International
Chiuariu & Asociatii - Performanta in drept sportiv
Avocatura - Justitie fara secrete

Echipa Chiuariu & Asociaţii în mass-media

Facturile simplificate uşurează activitatea comercianţilor din retail - WallStreet.ro

16.11.2012
Pe scurt, comercianţii care livrează bunuri ori prestează servicii vor putea emite Facturi simplificate şi Facturi cu conţinut simplificat. Ce presupun acestea şi care sunt diferenţele faţă de modul anterior de completare?

Valoarea operaţiunii impozabile, pentru care emiterea facturii este obligatorie, este cea pe baza căreia se va face diferenţierea. Pentru operaţiunile cu valori mici este permisă utilizarea de formule simplificate. Facturile simplificate se emit atunci când valoarea facturii (inclusiv TVA) este mai mică de 100 de euro. Cursul utilizat petru determinarea valorii este la alegere: ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României, ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză. În acest caz, în contractele încheiate între părţi trebuie menţionat dacă pentru decontări va fi utilizat cursul de schimb al unei bănci comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană.

Textul integral, pe WallStreet.ro.

inapoi